Home
Oferta Etykiety
27 stycznia 2021

:: Etykiety, Naklejki ::


Druk etykiet i naklejek to jedna z naszych specjalno?ci, dlatego naszymi odbiorcami jest wiele lokalnych i zagranicznych firm. Wykonujemy wiele ró?nych etykiet, od prostych jednokolorowych, do sze?ciokolorowych etykiet z lakierem offsetowym. Oferujemy druk technologi? offsetow? na wielu ró?nych pod?o?ach, takich jak: papier etykietowy, papier chromolux, papier samoprzylepny oraz folia samoprzylepna. Na specjalne zamówienia jeste?my w stanie wykona?: sztancowanie, foliowanie, hotprint lub lakierowanie UV.

Ze wzgl?du, i? wi?kszo?? etykiet i naklejek posiada indywidualny kszta?t i rodzaj pod?o?a nie mo?emy przedstawi? gotowego cennika, dlatego zapraszamy do sk?adania zapyta?.

 

wykrojniki_krolewicz

Etykiety o dowolnym kszta?cie to dla nas nie problem. Wykonamy wykrojnik w bardzo korzystnych cenach, co pozwoli na obni?enie kosztów produkcji etykiet.

 

Posiadamy równie? spor? gam? gotowych ju? wykrojników, które cz?sto wykorzystujemy dla Naszych klientów aby obni?y? koszty produkcji.

 


:: Przyk?adowe realizacje: