Home
Oferta Piecz?tki
30 listopada 2020
:: Piecz?tki ::
Produkcj? piecz?tek zajmujemy si? ju? od 1991 roku. Mamy ogromne do?wiadczenie w tym zakresie i jeste?my w stanie wykona? ka?de zamówienie. Naszymi klientami jest wiele instytucji pa?stwowych i firm prywatnych. Wykonujemy piecz?tki: firmowe, podpisówki, datowniki, w automatych i na ko?kach. Je?li nie znajdziesz tutaj automatu jaki Ci? interesuje napisz do nas, na pewno co? znajdziemy.

:: Automaty WAGRAF -----------------------------------------------------------------------------------------

01-piecz_wagraf

Automaty samotuszuj?ce tej firmy cechuj? si? dobr? jako?ci? za niewielkie pieni?dze. Posiadaj? praktyczne zamkni?cie, dzi?ki czemu unikamy niepotrzebnego zabrudzenia i zajmuj? mniej miejsca.

Model

Wagraf 1

28x10mm

Wagraf 2

38x14mm

Wagraf 3

47x18mm

Wagraf 4

58x22mm

Cena

11,00

13,00

15,00

17,00

• 3 z? za ka?dy wiersz tekstu,
• ceny netto, vat 23%

:: Automaty SHINY --------------------------------------------------------------------------------------------
02-piecz_shiny

Automaty tej firmy to najwy?sza jako??. Posiadaj? lekko dzia?aj?ce mechanizmy, estetyczne jasne kolory, a seria S1 ma gumowane wyko?czenie i wyposa?one s? w praktyczne zamkni?cie.

Model

S1822

38x14mm

S1823

47x18mm

S1824

58x22mm

S-827

50x30mm

S-828

56x33mm

S-829

64x40mm

S-830

75x38mm

Cena

15,00

17,00

19,00

30,00

35,00

40,00 40,00
• 3 z? za ka?dy wiersz tekstu

• ceny netto, vat 23%


:: Piecz?tki Kieszonkowe SHINY ------------------------------------------------------------------------------

03-piecz_shiny

Jest to rewelacyjne rozwi?zanie dla osób, które potrzebuj? mie? swoj? piecz?tk? zawsze przy sobie. Niewielkie wymiary, wysoka jako?? wykonania i bardzo ?atwe odbicie powoduje, ?e piecz?tki te ciesz? si? du?? popularno?ci?.

Model

S-722

38x14mm

S-723

47x18mm

Cena

15,00

17,00

• ceny netto, vat 23%
• 3 z? za ka?dy wiersz tekstu

:: Podstawowe Formaty Piecz?tek: ------------------------------------------------------------------------------------------
04-formaty-piecz-01 04-formaty-piecz-02 04-formaty-piecz-03

Format stosowany g?ównie do podpisówek, lub piecz?tek imiennych z adresem. Maksymalnie 3 wiersze.

Format stosowany do wiekszych podpisówek, lub piecz?tek firmowych. Maksymalnie 5 wiersze.


Format stosowany do du?ych piecz?tek firmowych, lub innych piecz?tek o du?ej ilo?ci informacji. Maksymalnie 7 wierszy.