Home
Oferta Teczki Ofertowe
30 listopada 2020

Teczki Ofertowe i firmowe

Oferujemy druk teczek z pojedynczym i podwójnym grzbietem wed?ug indywidualnej kolorystyki. Teczki s? idealnym  rozwi?zaniem na kilka kartek A4, na przyk?ad dla notariusza, komisu samochodowego, biura nieruchomo?ci lub do rozes?ania ofert w eleganckim opakowaniu. .... teczki
Cennik przygotowany wg. za?o?e?:
• format wew. A4,
• bia?o/bia?y karton jednostronnie powlekany 250g,
• dolne skrzyde?ko pozostaje niezadrukowane,
• teczka posiada naci?cie na wizytówk?,
• wykonanie projektu: 150,00,

• ceny netto, VAT 23%,


Kolor/ nak?ad 1/0 2/0 3/0 4/0 folia b?ysk folia mat

Lakier UV

200 szt. 280,00 350,00 450,00 500,00 +50,00 +80,00 +220,00
500 szt. 420,00 500,00 620,00 700,00 +100,00 +140,00 +220,00
1.000 szt. 620,00 690,00 820,00 920,00 +190,00 +260,00 +250,00
1.500 szt. 790,00 880,00 1.030,00 1.100,00 +260,00 +370,00 +330,00
2.000 szt. 950,00 1.050,00 1.200,00 1.350,00 +340,00 +480,00 +420,00
2.500 szt. 1.190,00 1.290,00 1.450,00 1.500,00 +420,00 +590,00 +520,00
3.000 szt. 1.350,00 1.490,00 1.670,00 1.730,00 +480,00 +700,00 +590,00

 

:: UWAGA ::
Za umieszczenie delikatnej i niewielkiej informacji o druku w naszej drukarni, mo?na otrzyma?
rabat 5-10%.

 

:: Wykrojnik na teczk? z pojedy?czym grzbietem ::

07-ico-0407-ico-0207-ico-01

:: Wykrojnik na teczk? z podwójnym grzbietem ::

07-ico-0407-ico-0207-ico-01

:: Przykladowe realizacje:

:: Teczki ofertowe:

Profesjonalnie wykonane teczki firmowe s? jednym z elementów który wp?ywa na wizerunek Twojej firmy. Wr?cza si? je podczas sk?adania ofert, podpisywania umów lub jeszcze innych wa?nych momentów ka?dej firmy. Powierzaj?c nam druk teczek ofertowych zyskujesz pewno?? ?e otrzymasz towar w najwy?szej jako?ci.