Home
Oferta Opakowania
30 listopada 2020

:: Opakowania ::

Dla swoich Klientów wykonujemy wiele opakowa?, s? to ró?nego rodzaju torby papierowe i opakowania kartonowe. W sta?ej ofercie posiadamy torby z uchwytem bawe?nianym, które dzi?ki niskiej cenie i eleganckiemu wygl?dowi idealnie nadaj? si? na praktyczn? reklam?, na wszelkiego rodzaju okazje. Je?li poszukuj? Pa?stwo indywidualnego produktu, prosimy o przes?anie zapytania.


:: Przyk?adowe realizacje: