Home
Oferta Ulotki
30 listopada 2020

Ulotki i foldery


Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy ulotki w bardzo korzystnych cenach promocyjnych, s? to najcz??ciej poszukiwane formaty i nak?ady w pe?nej kolorystyce. Je?li nasza oferta promocyjna nie zaspokaja Pa?stwa potrzeb prosimy o przes?anie zapytania, a przygotujemy indywidualn? wycen?.

:: Cennik ulotek promocyjnych wg. za?o?e?:
• druk 4/4,
• papier powlekany b?ysk 130g,
• czas oczekiwania od 5 do 10 dni roboczych,
• mo?liwo?? falcowania za dodatkow? op?at?,
• wykonanie projektu za dodatkow? op?at?,
• ceny netto, VAT 23%.

:: ULOTKA A6

Nak?ad

2.500

5.000

10.000

Projekt

Cena

180,00

oszcz?dzasz 300,00

220,00

oszcz?dzasz 430,00

340,00

oszcz?dzasz 400,00

+80,00


:: ULOTKA A5

Nak?ad

2.500

5.000

10.000

Projekt

Cena

240,00

oszcz?dzasz 350,00

320,00

oszcz?dzasz 360,00

520,00

oszcz?dzasz 440,00

+100,00


:: ULOTKA DL

Nak?ad

2.500

5.000

10.000

15.000

Projekt

Cena

210,00

oszcz?dzasz 350,00

260,00

oszcz?dzasz 360,00

370,00

oszcz?dzasz 380,00

520,00

oszcz?dzasz 390,00

+100,00


:: ULOTKA A4

Nak?ad

2.500

5.000

10.000

Projekt

Cena

350,00

oszcz?dzasz 350,00

560,00

oszcz?dzasz 350,00

970,00

oszcz?dzasz 350,00

+200,00:: Rodzaje falcowa?:

Typ A

Typ C

Typ Z

Typ-A

Typ-C

Typ-Z

:: UWAGA:
Za umieszczenie delikatnej i niewielkiej informacji o druku w naszej drukarni, mo?na otrzyma? rabat 5-10%.
:: Przyk?adowe realizacje:

:: Ulotki Szczecin:

Jest to najta?sza i najbardziej popularna forma reklamy drukowanej. Ulotki ze wzgl?du na ró?ne rodzaje papierów i formatów papieru pozwalaj? na indywidualne dostosowanie wygl?du do potrzeb klienta. Dzi?ki temu i? oferujemy druk ulotek wysokiej jako?ci w niskiej cenie mamy odbiorców w Polsce i za granic?.