Home
Oferta Zawieszki na klamk?
30 listopada 2020

:: Zawieszki na klamk? ::


Zawieszki na klamk? to bardzo dobra reklama dla wymagaj?cych klientów. Dzi?ki temu ?e jest to zawieszka to przyci?ga uwag? klienta i reklama staje si? du?o bardziej skuteczna ni? tradycyjne ulotki podrzucane do skrzynek czy pod drzwi. Zawieszka mpo zafoliowaniu mo?e by? z powodzeniem stosowana w bran?y holelarskie jako oznaczenie pokoju do sprz?tania.

 

Cennik przygotowany wg. za?o?e?:
• format wg. wykrojnika,
• kreda 200g,
• wykonanie projektu: 150,00,

• ceny netto, VAT 23%,

 

 

Kolor/ nak?ad 1/1 2/2 4/4 folia b?ysk folia mat
500 szt. 180,00 270,00 440,00 -- --
1000 szt. 230,00 320,00 520,00 -- --
2.000 szt. 320,00 420,00 610,00 -- --
3.000 szt. 370,00 480,00 670,00 -- --
5.000 szt. 470,00 590,00 830,00 -- --
10.000 szt. 720,00 830,00 1.100,00 -- --


:: Wykjonik:

07-ico-02 07-ico-01

 

:: Przyk?adowe realizacje ::