Home
Erbjudandet Visitkort
27 januari 2021

Wizytówki

 

:: Porównanie technologii druku cyfrowego i offsetowego ::

Technologia Zalety Wady
Druk offsetowy

- najwy?sza jako?? druku,

- idealny druk kolorów: CMYK, Pantone i HKS,

- niskie koszty przy du?ych nak?adach,

- druk na papierach o wi?kszej gramaturze,

- wysokie koszty przy niskich nak?adach,

- d?u?szy okres oczekiwania,

Druk cyfrowy

- niskie koszty przy ma?ych nak?adach,

- krótki okres oczekiwania,

- wysokie koszty przy du?ych nak?adach,

- ni?sza jako?? druku,

- brak mo?liwo?ci druku kolorami Pantone i HKS,

- druk na papierach o mniejszej gramaturze,

 

:: Przyk?adowe ceny wizytówek na druk cyfrowy wg. za?o?e? ::

• format wizytówki 90x50mm,

• kreda 300g,

• prosty projekt graficzny wizytówki w cenie,

• druk dwustronny cena x2,

• ceny netto, VAT 23%.

Nak?ad 25 50 75 100 150 200 300 500
Cena 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 90,00 130,00
Papiery C1 +5,00 +5,00 +5,00 +10,00 +10,00 +10,00 +15,00 +20,00
Papiery C2 +10,00 +10,00 +10,00 +20,00 +20,00 +20,00 +25,00 +35,00

 

:: Przyk?adowe ceny wizytówek na druk offsetowy wg. za?o?e? ::

• format wizytówki 90x50 mm,

• kreda 350g,

• prosty projekt graficzny wizytówki w cenie,

• z dba?o?ci o jako?? wizytówek, s? one przek?adane czystym papierem aby nie brudzi?y si? nawzajem,

• ceny netto, VAT 23%.

nak?ad/
kolor
100 szt 200 szt 300 szt 500 szt 1000 szt 2000 szt 5000 szt 10000 szt
1/0 75,00 90,00 110,00 120,00 150,00 190,00 290,00 465,00
2/0 110,00 130,00 150,00 170,00 210,00 260,00 360,00 560,00
3/0 145,00 170,00 200,00 235,00 275,00 335,00 430,00 655,00
4/0 180,00 210,00 240,00 270,00 320,00 390,00 500,00 750,00
Papiery C1
+10,00 +10,00 +15,00 +20,00 +35,00 +50,00 +95,00 +180,00
Papiery C2
+20,00 +20,00 +25,00 +35,00 +50,00 +70,00 +120,00 +220,00:: Papiery ozdobne w sta ?ej ofercie: papier

 

 

 

 

 

 

 

:: Przyk?adowe realizacje:

:: Wizytówki Szczecin:

To niewielki i bardzo niedoceniany element prowadzenia w?asnego biznesu, a przecie? wizytówka to pierwsza rzecz jak? cz?sto wr?czamy podczas spotka?. Pozostaj? równie? jako informacja z danymi osobowymi lub firmowymi. Wizytówka wyró?niaj?ca si? wysok? jako?ci? b?dzie dodatkowym atutem.